แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจมัลดีฟส์ - Kuramathi Island Resort Maldives
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
Adaaran Club Rannalhi
  5 Star Hotels
Grand Park Kodhipparu
 
เดินทางด้วย
Seaplane
   4 Star Hotels
Dreamland The Unique Sea & Lake
  5 Star Hotels
Amaya Kuda Rah Maldives
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'

 CONSTANCE MOOFUSHI RESORT MALDIVES
Constance Moofushi Maldives มัลดีฟ

Constance Moofushi Maldives มัลดีฟ LOGO

 ที่ตั้ง  South Ari Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน 95 km.
 การเดินทาง  Seaplane 25 นาที

 จำนวนห้องพัก
110 วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

** รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 

 

 • CONSTANCE MOOFUSHI RESORT   
 • MEAL PLAN : ALL INCLUSIVE           
 • TRANSFER : SEAPLANE

 

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจ: GPMVCSMF003 (All Markets)
การเดินทาง: Seaplane 25 นาที
กำหนดการเข้าพัก: 1 กันยายน 2560 – 30 กันยายน 2561

CONSTANCE MOOFUSHI RESORT
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Seaplane + All Inclusive

14 JULY – 30 SEPTEMBER 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Beach Villa 59,900 54,600 84,500 23,500 79,900 72,500 116,900 29,900
Water Villa 63,900 57,500 91,900 23,500 85,500 75,900 128,000 29,900
Senior Water Villa 67,500 59,900 99,500 23,500 91,500 79,900 139,500 29,900

** Christmas Gala Dinner (24 Dec 17) ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 7,000 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคาท่านละ 3,500 บาท
** New Year Gala Dinner (31 Dec 17) ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 8,800 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคาท่านละ 4,400 บาท

 
 
 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •      ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
      เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Villa ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
      รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 9,000.-  และ เด็ก 4,500.- Child (5-11.99 Years)
            31 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 11,000.-  และ เด็ก 5,500.-
  Child (5-11.99 Years)
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
       Seaplane รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
       All Inclusive   อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น และ เครื่องดื่มตามรายการ
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
       ฟรี  บริการให้ยืมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น Snokeling และ กิจกรรมในการเข้าพัก
       บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
       บริการ Lounge อาหารว่าง เครื่องดื่ม และบริการอินเตอร์เน็ตระหว่างรอขึ้นเครื่องบินน้ำ
       บริการชายามบ่าย
       บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
       บริการ Wi-Fi ความเร็วสูงทั่วรีสอร์ท

 

 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
               * การรับประทานอาหารภายในวิลล่า
               การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
            * ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •         * กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
          * หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง 
 •   การยกเลิกการจอง
 •         * ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
          * หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVE PACKAGE
CONSTANCE MOOFUSHI RESORT MALDIVES

 

All inclusive package will start upon arrival at the resort and will finish with lunch on day of departure and includes:

  • Large Variety of Super Premium branded spirits and International Beers, our main bar remaining open until late 00h30.
  • Large selection of fresh drinks, soft drinks, mineral water including our own produced mineral water.
  • Unlimited access to cocktails & Constance signature drinks menu.
  • International Wine list inclusive of wines from around the world (France, Italy and the New World). Many wines directly imported from small wineries.
  •  Mini-bar stocked with selected red & white wine, beers, soft drinks, Moofushi water and snacks. Mini bar refilled once daily.
  • All meals (breakfast, lunch and dinner) in our Manta restaurant with daily themed buffet menus. Lunch is also available at Totem Bar (with a la carte menu).
  • One A la carte dinner once per stay of 7 nights at our Alizée Beach Grill Restaurant. (Wine and Beverages included as per the All Inclusive package)
  • Afternoon tea served at Totem Bar from 16h00 – 18h00.
  • A complimentary cake for Birthday and Wedding Anniversary (when known in advance).
  • Cigarettes available from each bar by piece, served individually from the Humidor.
  • Snorkeling equipment for each guest at the boat house.
  • One boat excursion once per stay of 7 nights to be selected from the available scheduled activities though Bluetribe excursion center.
  • Guided snorkeling excursions (from the beach) to book 24h before through Bluetribe Excursion Center (timings for the beach snorkeling may change day to day)
  • Complimentary on demand movies available on our Mac mini system.
  • Play Station 3 available on request for children.
  • IPod docking stations (played through the television system) available upon request.
  • Fitness center, all indoor games, all non-motorized water-sports (excluding Catamaran).
  • Entertainment (by professional DJ) every evening in our main bar, except every Sundays.
  •  “Bodu Meru” Maldivian evening once per week.
  • Management cocktail once per week.
  • Personal greeting & escorted transfer to the private Constance Hotels & Resorts seaplane lounge by private bus.
  • Complimentary snacks / Beverages / Internet access available whilst waiting for your seaplane.
  • Before any activity or before the use of any Water Sports facility, guests will receive a detailed briefing from the Bluetribe Team regarding „Water, health & safety‟
  • Regular presentation from the water sports team
  • Complimentary high-speed Wi-Fi at the Manta Bar, Totem Bar, Entertainment Lounge & Hospitality Lounge, Pool area and all Guest Villas.
  • Nespresso Coffee machine in Senior Water Villas.
  • Check-in formalities done at the Airport Lounge prior to arriving at the resort.
  • Complimentary access to Resort Hospitality Lounge with showers, snacks and relaxation area available for early arrivals and late departures.
  • One „Introduction to scuba diving‟ in the swimming pool during stay to be booked through Bluetribe Diving Center
  • Weekly presentation about Natural Surroundings of Moofushi.

 

  กลับด้านบน


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com