ร่วมงานกับเรา - PackageMaldives.com

แพ็คเกจมัลดีฟส์ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟส์ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 02-237-7877 
   หน้าแรก โรงแรมและรีสอร์ท  |  แพ็คเกจเดินทางด้วยตนเอง เดินทางเป็นหมู่คณะ  |  เรือสำราญ  |  ข้อมูลท่องเที่ยวมัลดีฟส์  |  รูปภาพ  |  FAQ  | ติดต่อเรา
แพคเกจทัวร์มัลดีฟ
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟส์
ค้นหารีสอร์ทตามลำดับราคา
 
มัลดีฟส์
 
ขั้นตอนการเตรียมตัว

 

เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Resort
 
  5 Star Resort
Banyan Tree Vabbinfaru
Four Seasons Kuda Huraa
Naradhu Maldives by Anantara
Taj Exotica Resort & spa
 
เดินทางด้วย
Seaplane
   4 Star Resort
Dhigufaru Island
Nika Island 
Velidhu Island 
  5 Star Resort
Atmosphere Kanifushi
Four Seasons Landaa Giraavaru 
Kandolhu Island
Kanuhura Maldives
Lux Maldives
Loama Resort AT Maamigili
Maafushivaru Maldives
Medhufushi Island 
Niyama Retreat 
One & Only Reethirah
Soneva Fushi
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
Hideaway Beach
Kihaad Maldives
Maalifushi by COMO
Outrigger Konotta Maldives
Robinson Club Maldives
 
Male City
Maagiri Hotel
Mookai Hotel
Airport Hotel
Hulhumale Island
Airport Beach Hotel
Hotel Starshell
Planktons Beach
Ripple Beach
UI Inn Hotel
Thinadhoo Island
Plumeria Hotel & Resorts
Thoddoo Island
Amazing View Hotel
Serene Sky
Thulusdhoo Island
Canopus Retreats
Gan Island
Equator Village
Maasfushi Island
Kaani Beach
Kurumba Villa
Stingray Beach
Triton Beach Hotel

 

Billion Destinations Co., Ltd.
‘Future together’

    บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด กลุ่มบริษัทในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เราเป็นผู้นำในการให้บริการ ท่องเที่ยวครบวงจร และเป็นผู้นำในการให้บริการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ www.worldtourcenter.com, tours.billion.co.th, www.packagemaldives.com เป็นต้น
    เราให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการขยายตัว อย่างรวดเร็วของบริษัท รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำงาน
   ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในหน่วยงาน และตำแหน่งงานดังนี้

ร่วมงานกับ www.packagemaldives.com

 

  Sales & Reservation Officer

 • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
 • มีความรู้ในการอ่าน Fare Sheet ของสายการบิน และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทัวร์หน้าร้าน แพ็คเกจเดินทางด้วยตัวเอง จองโรงแรม และบริการด้านท่องเที่ยว อื่น ๆ อาทิ วีซ่า ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
 • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีใจรักงานให้บริการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก

 

 

  Group Sales Officer

 • มีประสบการณ์ด้านการขายทัวร์แบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ดูงาน ประชุม ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการนำเสนอรายการทัวร์ในเส้นทางต่าง ๆ และจัดทำเส้นทางการเดินทางเบื้องต้นได้
 • มีความเข้าใจพื้นฐานด้านตั๋วเครื่องบิน การดูราคาตั๋ว และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
 • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานให้บริการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก

 

 

  Outbound Tour Operation Officer

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำและออกแบบรายการเดินทาง การท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบของ FIT, Collective และ Incentive
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับ Land Operator เพื่อจัดทำรายการท่องเที่ยว เปรียบเทียบราคา และคำนวณต้นทุน เพื่อนำเสนอให้ตามความพึงพอใจของลูกค้า
 • สามารถจัดทำเอกสารนำเสนอด้วยรูปแบบที่สวยงาม และเป็นที่น่าสนใจกับลูกค้า โดยมีการลงรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อปิดการขายได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านตั๋วเครื่องบิน การดูราคาตั๋ว และเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • มีความรู้และสามารถพื้นฐานในการใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Amadeus, Galileo หรือ ABACUS
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
 • หากเคยมีประสบการณ์ในการออกทัวร์และดูแลลูกค้าไปต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ (เทียบ TOEIC Score ประมาณ 500)
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Outlook และ PowerPoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 30 คำ/นาที ขึ้นไป
 • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานให้บริการ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก

 

 

  Sales & Reservation Trainee (Internship program)    

     บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ บริษัทฯ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดรับนักศึกษาผู้สนใจ ทั้งเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน หรือฝึกงาน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในสถานการณ์การทำงานจริง เพื่อเตรียมตัวในการเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทางบริษัทฯ จะออกป่ระกาศนียบัตร ใบรับรองการฝึกงานตามข้อกำหนด
       นักศึกษาผู้สนใจ ที่ผ่านการอบรมและการคัดเลือก มีโอกาสจะได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำ และมีรายได้มั่นคง พร้อมสวัสดิการที่ดี โดยผู้สมัครที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • จบการศึกษาระดับ ม.6, ป.ว.ช., หรือ อยู่ระหว่างการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
 • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับ 20 คำ/นาที ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้งานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะการรับเข้าฝึกงาน (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ ด้านการขายทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินมาก่อน)
 • บริษัท ฯ จะทำการฝึกอบรบให้ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (หลักสูตร ดังกล่าวนี้ หากผู้เรียนไปสมัครเรียน ก็สถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอน ในหลักสูตรคล้ายคลึงกันจะต้องมีค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 15,000-30,000 บาท)
 • ฝึกอบรม การใช้ระบบสำรองที่นั่ง CRS ผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น Galileo, Amadeus หรือ ABACUS
 • ฝึกอบรมการอ่านและเข้าใจ Fare Sheet สายการบิน
 • ฝึกอบรมการใช้ระบบ CRM และ ERP บริหารงานภายในองค์กร
 • ฝึกอบรมความรู้ด้านทัวร์ ทั้งทัวร์ภายในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ
 • ฝึกอบรมทักษะด้านการขาย และการให้บริการลูกค้าที่ดี
 • ทักษะการสนทนา ผ่านทางโทรศัพท์
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารผ่าน e-mail
 • ทักษะประยุกต์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทักษะการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการช่วยงานขาย ฯลฯ

 

     สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • ความรู้ด้านระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ด้านระบบสำรองห้องพักโรงแรม ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • สามารถขาย บัตรโดยสารเครื่องบิน ได้ทั้งเส้นทาง ภายในและระหว่างประเทศ
 • สามารถขาย และ จัดการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวได้
 • มีความรู้และทักษะด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
 • ประกาศนียบัตร รับรองผ่านการฝึกงาน
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือน และ สวัสดิการประจำ
 • ผู้สอบผ่านเกณฑ์เมื่อรับเข้าฝึกงานขายระหว่างเดือนที่2-3มีโอกาสได้รับเบี้ยเลี้ยงการเข้าฝึกอบรมเป็นรายวันตั้งแต่ 150-250 บาท/วัน
 • เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานประจำ จะได้รับอัตราเงินเดือน 9,000-11,000 บาท
 • นอกเหนือจากเงินเดือน ประจำแล้ว ยังจะได้รับ เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขาย ทุกเดือน
 • มีโอกาส ไปประชุม สัมนา ท่องเที่ยว และดูงานในต่างประเทศ

     ผู้สนใจสมัครงานกับ บริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด กรุณาสแกนและส่งอีเมล์ อย่างครบถ้วน เอกสารดังนี้ Resume, CV หรือ เอกสารแนะนำตัวที่มีรูปถ่ายชัดเจน ระบุ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน  กรณีมีข้อมูลอ้างอิงผลงาน หรือ ประสบการณ์ที่ผ่านมา กรุณาแนบมาด้วย

กรุณาส่งเป็น Email มาที่ : job@worldtourcenter.com

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับตำแหน่งงานนี้ โปรดติดต่อ คุณนฤมล 
โทร 02-237-7877 ต่อ 112 แผนกบุคคล ได้ใน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยวทั่วโลก
worldtourcenter.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/06233)
Contact number: 02 237 7877  Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com  Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com