แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
Adaaran Club Rannalhi
  5 Star Hotels
Grand Park Kodhipparu
 
เดินทางด้วย
Seaplane
   4 Star Hotels
Dreamland The Unique Sea & Lake
  5 Star Hotels
Amaya Kuda Rah Maldives
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'

 COCO PALM DHUNI KOLHU MALDIVES

 ที่ตั้ง
 ระยะทางจากสนามบิน km.
 การเดินทาง Seaplane 40นาที

 จำนวนห้องพัก วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

 • COCO PALM DHUNI KOLHU   
 • TRANSFER : SEA PLANE

 

 3 วัน 2 คืน   ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
รหัสแพ็คเกจ : GPMVCPDK002 
COCO PALM DHUNI KOLHU
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Seaplane + Half Board
        ** จองแพ็คเกจล่วงหน้ามากกว่า 60- 90 วันรับส่วนลดเพิ่มพิเศษ **
1 JUNE – 31 JULY 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Ocean Front Villa (3A+1C / 2A+2C) 36,000 33,500 51,000 16,900 45,000 41,000 66,900 19,500
Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 37,000 36,000 52,500 20,500 46,500 44,500 69,500 24,900
Sunset Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,900 36,900 56,000 20,500 49,000 46,500 75,000 24,900
Deluxe Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,900 36,900 56,000 20,500 49,000 46,500 75,000 24,900
Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 51,500 45,500 81,500 20,500 68,000 59,000 113,000 24,900
Sunset Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 62,000 52,500 102,500 20,500 84,000 67,000 145,000 24,900
1-31 AUGUST 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Ocean Front Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,500 37,000 55,500 20,500 49,000 46,000 74,500 24,900
Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 40,000 37,500 57,500 20,500 50,000 47,000 77,500 24,900
Sunset Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 41,500 38,500 61,000 20,500 53,000 49,000 83,000 24,900
Deluxe Villa (3A+1C / 2A+2C) 41,500 38,500 61,000 20,500 53,000 49,000 83,000 24,900
Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 56,500 48,500 91,000 20,500 75,500 64,000 127,500 24,900
Sunset Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 66,900 55,500 112,500 20,500 91,500 74,500 160,000 24,900
1-30 SEPTEMBER 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Ocean Front Villa (3A+1C / 2A+2C) 36,000 33,500 50,500 16,900 45,000 41,000 66,900 19,500
Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 37,000 36,000 52,500 20,500 46,500 44,500 69,500 24,900
Sunset Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,900 36,900 56,000 20,500 49,000 46,500 75,000 24,900
Deluxe Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,900 36,900 56,000 20,500 49,000 46,500 75,000 24,900
Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 51,500 45,500 81,500 20,500 68,000 59,000 113,000 24,900
Sunset Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 62,000 52,500 102,500 20,500 84,000 70,000 145,000 24,900
1-31 OCTOBER 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Ocean Front Villa (3A+1C / 2A+2C) 38,500 37,000 55,500 20,500 49,000 46,000 74,500 24,900
Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 39,500 37,500 57,500 20,500 50,000 47,000 77,500 24,900
Sunset Beach Villa (3A+1C / 2A+2C) 41,500 38,500 61,000 20,500 53,000 49,000 83,000 24,900
Deluxe Villa (3A+1C / 2A+2C) 41,500 38,500 61,000 20,500 53,000 49,000 83,000 24,900
Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 56,500 48,500 91,000 20,500 75,500 64,000 127,500 24,900
Sunset Lagoon Villa (3A+1C / 2A+2C) 67,000 56,000 112,500 20,500 91,500 74,500 160,000 24,900

** มื้ออาหาร Half Board ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีราคาท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/คืน
** มื้ออาหาร All Inclusive ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 3,100 บาท/ท่าน/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีราคาท่านละ 2,300 บาท/ท่าน/คืน
** X-Mas Eve & New Year’s Eve ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 6,700 บาท เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคาท่านละ 3,300 บาท

 
 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป
      เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
       รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 2560   ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 3,500 บาท
            31 ธันวาคม 2560   ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 3,500 บาท  
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
      Seaplane  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
      Half Board     (อาหารเช้า , อาหารเย็น และ ไม่รวม เครื่องดื่ม) สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
            Full Board ผู้ใหญ่เพิ่ม 3,000 บาท /คน/คืน   /    เด็กเพิ่ม 2,200 บาท /คน/คืน
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
               * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
               ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •         * กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
          * หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง 
 •   การยกเลิกการจอง
 •         * ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
          * หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

Honeymooners
Ocean Front Villa

 • a refreshing welcome cocktail on arrival.
 • The couple will be provided with a bottle of Sparkling Wine & Tropical Fruit platter, as well as a Special bed decoration.
 • The couple is also entitled to a Romantic 3 course candle lit dinner

BeachVillas

 • a refreshing welcome cocktail on arrival. The couple will be provided with a bottle of Sparkling Wine & Tropical Fruit platter, as well as a Special bed decoration.
 • The couple is also entitled to a Romantic 3 course candle lit dinner.

Sunset Beach Villa & Deluxe Villa

 • a refreshing welcome cocktail on arrival.
 • The couple will be provided with a bottle of Sparkling Wine & Tropical Fruit platter, as well as a Special bed decoration.
 • The couple is also entitled Romantic 3 course candle lit dinner & 10% discount on all Spa treatments

Lagoon Villa & Sunset Lagoon Villa

 • Guests staying at Lagoon Villas & Sunset Lagoon Villas will receive a refreshing welcome cocktail on arrival. The couple will be provided with a bottle of Champagne & Tropical Fruit platter, Personalized Gift.
 • as well as a Special bed decoration. The couple is also entitled to a screening of Honeymoon Cinema with wine* and Romantic 3 course candle lit dinner*.

All Benefits are subject to availability and in the event the above noted benefits are not available, the hotel will endeavour to provide a suitable alternative.* All excursion are conducted in groups with other Honeymooners and subject to weather conditions.

WeddingAnniversary
Ocean Front Villa, Beach Villa, Sunset Beach Villa & Deluxe Villa

 • Sparkling Wine
 • Cake for the occasion

Lagoon Villa & Sunset Lagoon Villa

 • Champagne
 • Cake for the occasion

BirthdayCelebration
Ocean Front Villa, Beach Villa, Sunset Beach Villa & Deluxe Villa

 • Sparkling Wine
 • Cake for the occasion

Lagoon Villa & Sunset Lagoon Villa

 • Champagne
 • Cake for the occasion
 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com