แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'
Hulhule Island Hotel (Airport)

 Hulhule Island Hotel (Airport)

 ที่ตั้ง
 ระยะทางจากสนามบิน
 การเดินทาง

 

**รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 
 • Hulhule Island Hotel (Airport)   

  เด็กสามารถพักห้องแบบกลางน้ำได้

  คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
      - Bed & Breakfast อาหารเช้า เท่านั้น
      - Half Board อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
      - Full Board อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
      - All Inclusive อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

 

    
 3 วัน 2 คืน   ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งเเต่
จองและชำระภายใน
แพ็คเกจโปรโมชั่นนี้ สามารถเดินทางด้วยตนเองทุกวัน
   


GPMVHHIH001 (All Markets)

Hulhule Island Hotel (Airport)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Shuttle Bus

1 OCTOBER –  19 DECEMBER 2017
   ROOM TYPE  
DBL
TRP
SGL
CHD
INF
Superior Room (2A+1C) 12,900 16,800 11,400 3,300 400
Deluxe Room (2A+1C) 14,400 18,600 12,900 3,300 400
Super Deluxe Room (2A+1C) 16,000 20,500 14,500 3,300 400
Super Deluxe With Jacuzzi (2A+1C) 17,500 22,300 16,000 3,300 400
Suite (2A+1C) 19,100 24,800 17,500 3,300 400

 

Hulhule Island Hotel (Airport)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Shuttle Bus

20 DECEMBER 2017 – 10 JANUARY 2018
   ROOM TYPE  
DBL
TRP
SGL
CHD
INF
Superior Room (2A+1C) 16,600 20,500 15,100 3,300 400
Deluxe Room (2A+1C) 18,200 22,300 16,600 3,300 400
Super Deluxe Room (2A+1C) 19,700 24,200 18,200 3,300 400
Super Deluxe With Jacuzzi (2A+1C) 21,200 25,000 19,700 3,300 400
Suite (2A+1C) 22,800 28,500 21,200 3,300 400

 

Hulhule Island Hotel (Airport)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Shuttle Bus

11 JANUARY – 30 APRIL 2018
   ROOM TYPE  
DBL
TRP
SGL
CHD
INF
Superior Room (2A+1C) 12,900 16,800 11,400 3,300 400
Deluxe Room (2A+1C) 14,400 18,600 12,900 3,300 400
Super Deluxe Room (2A+1C) 16,000 20,500 14,500 3,300 400
Super Deluxe With Jacuzzi (2A+1C) 17,500 22,300 16,000 3,300 400
Suite (2A+1C) 19,100 24,800 17,500 3,300 400

 

Hulhule Island Hotel (Airport)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Shuttle Bus

1 AUGUST – 30 SEPTEMBER 2017
1 OCTOBER –  19 DECEMBER 2017
11 JANUARY – 30 APRIL 2018

DAY USE (8.5 Hours from 14.00-22.30)
   ROOM TYPE  
DBL/TRP/SGL
CHD
INF
Superior Room (2A+1C) 8,000 3,400 -
Deluxe Room (2A+1C) 8,900 3,400 -
Super Deluxe Room (2A+1C) 9,800 3,400 -
Super Deluxe With Jacuzzi (2A+1C) 10,800 3,400 -
Suite (2A+1C) 12,000 3,400 -

 

Hulhule Island Hotel (Airport)
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Shuttle Bus

20 DECEMBER 2017 – 10 JANUARY 2018

DAY USE (8.5 Hours from 14.00-22.30)
   ROOM TYPE  
DBL/TRP/SGL
CHD
INF
Superior Room (2A+1C) 11,200 3,400 -
Deluxe Room (2A+1C) 12,200 3,400 -
Super Deluxe Room (2A+1C) 13,000 3,400 -
Super Deluxe With Jacuzzi (2A+1C) 14,000 3,400 -
Suite (2A+1C) 15,200 3,400 -

** Half Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,100 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,550 บาท  (รวมน้ำแร่ ซอฟท์ดริ๊งค์และน้ำผลไม้ ในมื้ออาหาร)
** Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,300 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีท่านละ 1,800 บาท (รวมน้ำแร่ ซอฟท์ดริ๊งค์และน้ำผลไม้ ในมื้ออาหาร)

 

  ข้อกำหนดรีสอร์ท
   ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
   ช่วงปกติ กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป

  Check-in : 14:00 hrs.      Check-out : 12:00 hrs.

 •   ราคา Package รวม
 •      ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก ราคาต่อห้องต่อคืน
      ค่ารถบริการรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม (Shuttle Bus)
      ค่าอาหารเช้า
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
       ฟรี บริการเรือโดนี่ โรงแรม-เมืองมาเล่ (ตามตารางการเดินเรือ)
       ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วโรงแรม
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
            * ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
               * ค่ามินิบาร์ ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
            
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
           * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

Honeymoonoffer(PriorNotice tobeGiven)
Honeymoon offer (To be informed at the time of booking and wedding certificate copy to be submitted and the travel should be within 6 months from date of marriage)  Cake , Bottle of Wine and Bed Decoration

Silver&GoldAnniversary
Silver & Gold Anniversary (To be informed at the time of booking and wedding certificate copy to be submitted and the travel should be applicable to the anniversary date)  Fruit Basket and Bed Decoration & Candle Lit Dinner

Birthday Offer
Birthday Offer (To be informed at the time of booking and will be cross checked at the time of check in at the resort)  Cake and Bed Decoration & Candle Lit Dinner

 
 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com