Constance Halaveli Maldives แพคเกจทัวร์มัลดีฟ คุณภาพ ราคาพิเศษ PackageMaldives.com

แพ็คเกจมัลดีฟส์ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟส์ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 02-237-7877 
แพคเกจมัลดีฟส์ - Kuramathi Island Resort Maldives
 

ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟส์

 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Resort
 
  5 Star Resort
Banyan Tree Vabbinfaru
Four Seasons Kuda Huraa
Kurumba Maldives
Naradhu Maldives by Anantara
Taj Exotica Resort & spa
Vivanta Taj Coral Reef
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Resort
Embudu Village
  5 Star Resort
Atmosphere Kanifushi
Four Seasons Landaa Giraavaru 
Kandolhu Island
Kanuhura Maldives
Lux Maldives
Maafushivaru Maldives
Medhufushi Island 
Niyama Retreat 
One & Only Reethirah
Soneva Fushi
The Sun Siyam Irufushi
Viceroy Maldives
Zithahli Kuda-Funafaru Island
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
Hideaway Beach
Kihaad Maldives
Maalifushi by COMO
Outrigger Konotta Maldives
 
Male City
Maagiri Hotel
Airport Hotel
Hulhumale Island
Airport Beach Hotel
UI Inn Hotel
Thinadhoo Island
Plumeria Hotel & Resorts
Thoddoo Island
Amazing View Hotel
Serene Sky
Thulusdhoo Island
Canopus Retreats
Gan Island
Equator Village
Maasfushi Island
Kaani Beach
Kurumba Villa

 CONSTANCE HALAVELI RESORT MALDIVES
Constance Halaveli Resort Maldives มัลดีฟ

Constance Halaveli Resort Maldives มัลดีฟ LOGO

ที่ตั้ง  Ari Atoll
ระยะทางจากสนามบิน 42 km.
การเดินทาง  Seaplane 25 นาที

จำนวนห้องพัก
85 วิลล่า

 
** รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 • CONSTANCE HALAVELI RESORT   

 

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

รับส่วนลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงาน
 
02-237-7877 092-501-0008
 
ROOM TYPE CONSTANCE HALAVELI MALDIVES
Water Villa (3A / 2A+1C)
Beach Villa (2A)
Double Storey Beach Villa
(4Pax / 2A+2C) 2 Bedrooms
Presidential Villas
(6 Adults)
ข้อกำหนดรีสอร์ท
     ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
    ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
    เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Villa ต้องมีผู้ปกครองดูแล อย่างใกล้ชิด

     Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs. 
     รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
         For guests booked on Bed and Breakfast or Half Board basis
            24 ธันวาคม 2560  
ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,000 บาท    /   เด็ก ท่านละ 4,500 บาท  
            31 ธันวาคม 2560   ผู้ใหญ่ ท่านละ 14,600 บาท    /   เด็ก ท่านละ 7,400 บาท
          For guests booked on All Inclusive Package ( AIP) basis
            24 ธันวาคม 2560   ผู้ใหญ่ ท่านละ 13,500 บาท    /   เด็ก ท่านละ 6,700 บาท
            31 ธันวาคม 2560   ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,000 บาท    /   เด็ก ท่านละ 9,600 บาท

ราคา Package รวม
      ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก เป็นราคาต่อท่าน
     Seaplane รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
     Bed & Breakfast   อาหารเช้าเท่านั้น สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
          Half Board     อาหารเช้า , อาหารเย็น และ ไม่รวม เครื่องดื่ม
             - ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,400 บาท /คืน/ ท่าน และ เด็ก ท่านละ 2,300 บาท /คืน/ ท่าน
          All Inclusives(AIP)     อาหารทุกมื้อ รวม เครื่องดื่ม ตามรายการ
             - ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,800 บาท /คืน/ ท่าน และ เด็ก ท่านละ 4,400 บาท
/คืน/ ท่าน
     ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
     Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
     บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
     บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
ราคา Package ไม่รวม
             * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
             ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
             * ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็น
             ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอ5ฮอล์ตามรายการกำหนด
             * การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

        * กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน(ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง และโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท

        * หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง 
  การยกเลิกการจอง

        * ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
        * ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
        * ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน ค่าบริการได้
        * หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 

  หมายเหตุ
 •   เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
         ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็น ของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
         บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
         ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  รับส่วนลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงาน
   
  02-237-7877 092-501-0008
   

   

  ALL INCLUSIVE PACKAGE (AIP)
  CONSTANCE HALAVELI RESORT

  All Inclusive Package (AIP) specific conditions:

  • AIP starts upon arrival at the hotel and finishes at departure time from hotel ( irrespective of the checkout time).
  • AIP is an optional supplement and is in addition to the basic meal plan.
  • The whole stay must be booked on the same meal plan basis.
  • No compensation in cash or kind will be offered for non-consumed items.
  • Families or guests sharing rooms or traveling together as a Party must always be under the same package conditions; this also stand for children and teenagers.
  • All AIP benefits listed below are only for personal use and cannot be shared with any third party. Any drinks or food items offered to a non-resident / visitors will be charged upon hotel prices list.
  • No take away orders from any restaurant can be made under AIP.
  • Bar for AIP guests will remain open until 00.30. All drinks after 00.30 will be charged as per hotel drinks price list.

  ALL INCLUSIVE PACKAGE LIST OF AMENITIES

  • Breakfast inclusive in Jahaz restaurant only.
  • Lunch buffet inclusive in Jahaz Restaurant only. When “A la Carte” is applicable , food order is limited to 1 x starter, 1 x main course and 1 x dessert per person (not exchangeable)
  • Dinners in Jahaz restaurant buffet
  • Dinner “ A la Carte” in Meeru Restaurant or Jing Restaurant . Reservation is required and only one booking at a time can be made . Food order is limited to 1 x starter, 1 x main course and 1 x dessert per person applicable on identified All Inclusive Package dishes only.
  • Large selection of juices, soft drinks and mineral water.
  • Afternoon Tea available at Jahaz lounge from 16.00 to 17.30.
  • Large variety of branded spirits, international beers, cocktails and wine menu available in the restaurants and bars. Jahaz Bar remains open until late 00h30.
  • Mini-bar with wine, beers, soft drinks, mineral water and confectionary identified as All Inclusive Package items only . Mini-bar is refilled once on a daily basis.
  • Daily supply of 1 bottle of mineral water per person and per villa.
  • Complimentary on demand movies available on our Mac mini system.
  • Complimentary Wi-FI access in all villas plus direct complimentary access to the Internet through our in-room TV.
  • Airplay wireless system in villas played through the television system. Ipod docking station available on request.
  • State of the art gymnasium, all indoor games, all non-motorized sports (excluding lessons).
  • Personal welcome for all guests and escorted transfer to Constance Hotels & Resort seaplane private lounge. Transfer is by our own private bus.
  • Villa check-in at the Lounge prior to arriving at the resort.
  • Complimentary snacks/internet access in the Constance Hotels lounge.
  • One scheduled excursion offered by TGI per stay.
  • Complimentary snorkeling equipment for all guests.

   

  Chargeable services (subject to 10% service charge and applicable government tax):

  • U Spa by Constance treatment and boutique.
  • Diving at TGI.
  • Boutiques & Dive Boutique.
  • Ultra Premium spirits and liqueurs.
  • Big Game fishing on request (an advanced notice should be given).
  • Any other extra excursions not included in the package.
  • Return Seaplane transfer.
  • Laundry.
  • Any water sports lessons.
  • Premium wine & Champagne selection.
  • Cigars & Cigarettes.
  • Kaika Sushi Bar menu
  • Snacks menu
  • Pool & Beach menu.
  • In Villa dining.

   


  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
   

  ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
  Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com  Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
  Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
  Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com