Bandos Island Maldives แพคเกจทัวร์มัลดีฟ ราคาพิเศษ PackageMaldives.com

แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Resort
 
  5 Star Resort
Banyan Tree Vabbinfaru
Four Seasons Kuda Huraa
Kurumba Maldives
Naradhu Maldives by Anantara
Vivanta Taj Coral Reef
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Resort
  5 Star Resort
Atmosphere Kanifushi
Four Seasons Landaa Giraavaru 
Kandolhu Island
Kanuhura Maldives
Lux Maldives
Loama Resort AT Maamigili
Maafushivaru Maldives
Medhufushi Island 
Niyama Retreat 
One & Only Reethirah
Soneva Fushi
Viceroy Maldives
Zithahli Kuda-Funafaru Island
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
Hideaway Beach
Kihaad Maldives
Maalifushi by COMO
Outrigger Konotta Maldives
 
Male City
Maagiri Hotel
Airport Hotel
Hulhumale Island
Airport Beach Hotel
UI Inn Hotel
Thinadhoo Island
Plumeria Hotel & Resorts
Thoddoo Island
Amazing View Hotel
Serene Sky
Thulusdhoo Island
Canopus Retreats
Gan Island
Equator Village
Maasfushi Island
Kaani Beach
Kurumba Villa


BANDOS ISLAND RESORT
Bandos Island มัลดีฟ
Bandos Island logo มัลดีฟ
ที่ตั้ง North Male
ระยะทางจากสนามบิน 10 km.
การเดินทาง Speedboat  10 นาที
จำนวนห้องพัก 215 ห้อง
 
 • BANDOS ISLAND RESORT   

แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-237-7877

 

ROOM TYPE BANDOS ISLAND MALDIVES
Standard
Deluxe Room 
Jacuzzi Beach Villa  Water Villa 

  กลับด้านบน

ข้อกำหนดรีสอร์ท
    ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

    ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
    เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Bungalow ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด

     Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   
ราคา Package รวม
      ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน / จำนวน 5 คืน หรือ 6 คืน
     Speedboat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล

    Bed & Breakfast  อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
         
Half Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200 บาท/คืน  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละ 600 บาท/คืน

         Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,300 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละ 1,200 บาท/คืน      

         All Inclusive ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 3,500 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละ 1,900บาท/คืน       

         Dine Around All Inclusive ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 5,500 บาท/คืน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ท่านละ 2,800 บาท/คืน

     ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
     Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 •     บริการพิเศษสำหรับการพักห้อง Water Villa
 •       บริการอาหารเช้าในห้องพัก ( In-villa Breakfast)
       บริการผลไม้สด
       บริการแชมเปญ (A Bottle of Champagne on arrival)
       บริการดินเนอร์ BBQ บนชายหาดพร้อมไวน์รสเยี่ยม (เมื่อพักขั้นต่ำ 4 คืนขึ้นไป)
  ราคา Package ไม่รวม
              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
                ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
             * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
                * ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
  เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
          * กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% หรือค่าบริการเต็มจำนวน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท
          * หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการจอง 
    การยกเลิกการจอง
          * ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด ทำการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด
          * ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจำนวนคืนหรือจำนวนวันที่ทำการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
          * หากทำการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทกำหนดและทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จำกัด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว 
    หมายเหตุ
  เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
          คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

   

  ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
  BANDOS ISLAND RESORT MALDIVES

  ALL INCLUSIVE PACKAGE ENTITLEMENTS

  FOOD & BEVERAGES
   Breakfast, lunch and dinner are served at the Gallery Restaurant during meal times. Meals from other outlets will be at an extra charge.
   Non-carbonated bottled water is served at all Food & Beverage outlets.
   Regular tea and coffee (hot/cold) is served at Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant.
   Soft drinks and canned fruit juices are served at the Sand Bar, Pool Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Fresh fruit juice will be at an extra charge.
   House wine is served at the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Premium brands of wine and all sparkling wine are chargeable.
   Draught beer is available from the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant.
   House spirit (gin, vodka, rum and whiskey) is available from the Sand Bar, Huvan and Gallery Restaurant. Premium brands of spirits are available at an extra charge.
   Select cocktails and mocktails are available from the Sand Bar and Huvan.
   Select sparkling wine is served by the glass at the Sand Bar and Huvan.
   Daily tea, coffee and snacks, served on display, are available from Sea Breeze Café from 1530hrs – 1700hrs.
   All drinks are served one glass at a time.
   Sand Bar options are available from 1000hrs – 0030hrs daily.
   Pool Bar options are available from 1000hrs – 1900hrs daily.
   Huvan options are available from 1000hrs – 2200hrs daily.

  SPORTS/ENTERTAINMENT
   Windsurfing: maximum 02hours per person per day
   Canoeing: maximum 02hours per person per day
   Badminton, table tennis and billiards are included in the package, along with equipment.
   Gymnasium, fitness centre, steam room and sauna are included.
   Spinning and step classes
   Daylight tennis facilities with equipment are available.
   All the above sports are subject to availability.
   Lessons and certifications are at extra charge.

  EXCURSIONS
   1 Night Fishing Excursion and 1 Half Day Island Hopping Excursion is offered per guest per stay. This is subject to a minimum stay of 06 nights.

  TERMS & CONDITIONS
  The All Inclusive Package does not include any of the following;
   Food & Beverages not listed above such as other liquors, liqueurs, selections from the wine list, fresh fruit juice, espresso, cappuccino, blended drinks, cocktails etc.
   Beverage from Room Service, Gift Shops, Mini Bar, Sports Centre and Excursions.
   Beverages served from 0031hrs to 0959hrs.
   Local & International Telephone Calls/Fax/Internet.
   Compulsory Christmas & New Year Supplement.
   Souvenir Shops and Laundry Service.
   Diving and any other recreation or sports (land and water based) facilities not stated herein as all inclusive.
   Airport/Resort/Airport Transfers.
   Any other services, amenities and facilities not stated herein as all-inclusive are also not included in this all inclusive package.

  HOW IT WORKS
   All types of beverages are for personal consumption, served one glass at a time, ordered while at the main Gallery Restaurant, Sea Breeze Café, Huvan, Sand Bar or Pool Bar.
   Beverages (alcoholic and non-alcoholic) can be ordered one at a time and not in advance.
   No refund for missed meals will be entertained nor can any benefits of the package be transferred to another guest.
   All guests staying in the same room will have to be on All Inclusive basis.
   Alcoholic drinks will not be served to persons less than 18 years of age.
   The All Inclusive Package is applicable for the duration of the guests stay; refunds will not be given in cases of early departure.
   The hotel cannot be held responsible for the facilities, services and amenities that cannot be used due to weather conditions or due to circumstances beyond our control.
   Upon check–in at the resort, a wrist bracelet should be worn at all times as an identification of entitlement for the All Inclusive Package services and should be returned to the Front Desk Cashiers at the time of final settlement of payments.
   US$25.00 will be charged for lost bracelets
   Our procedure requires billing for all consumption of food and beverage as well as for all other services. All guests are required to sign in the bills that are presented against any service provided.
   All Inclusive Package benefits may be enjoyed until the time the guest checks-out or the check-out time of 12:00 noon, whichever is earlier, with the exception of guests entitled to lunch on the day of departure. In case the transfer gets delayed or advanced due to transfer rescheduling, the clients cannot claim for a refund.
   Please remember that charges not included in the All Inclusive Package must be paid upon check-out!
   If you have any questions, please contact Sales & Marketing or Reception.

   

   

   
  หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
   
  เที่ยวทั่วโลก
  worldtourcenter.com
  เที่ยวมัลดีฟส์
  PackageMaldives.com
  เที่ยวบาหลี
  PackageTourBali.com
  เที่ยวอินเดีย เนปาล
  TourIndiaNepal.com

  ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
  Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
  Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
  Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com