แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจมัลดีฟส์ Free and Easy - Anantara Veli Resort & Spa Maldives
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'
 

 ANANTARA VELI RESORT & SPA MALDIVES

 ที่ตั้ง
 ระยะทางจากสนามบิน km.
 การเดินทาง Speedboat 30 นาที

 จำนวนห้องพัก วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

 

 • ANANTARA VELI RESORT & SPA   
 • MEAL PLAN : Bed & Breakfast (สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้สูงสุดคือ Full Board)             
 • TRANSFER : SPEEDBOAT

PROMOTION
แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ

รหัสแพ็คเกจ: GPMVANVL002-PROMOTION25 (Thailand Market)

ANANTARA VELI RESORT & SPA
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Speedboat + Bed & Breakfast

 ** เข้าพักระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 30 กันยายน 2561 อัพเกรดมื้ออาหารเป็น Half Board ฟรี **

กำหนดการเข้าพัก: 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561

1 NOVEMBER – 19 DECEMBER 2017
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 31,500 - 52,000 41,900 - 73,000 52,500 - 93,900
Superior Over Water Bungalow 34,000 - 57,500 45,900 - 80,900 57,900 - 104,500
Deluxe Over Water Bungalow 39,500 - 68,500 54,000 - 97,500 68,900 - 126,500
Deluxe Over Water Pool Bungalow 51,500 - 91,900 71,900 - 132,900 92,500 - 173,500
Ocean Pool Bungalow 43,500 - 76,500 60,500 - 109,500 77,000 - 142,900
20 – 27 DECEMBER 2017 (ไม่มีกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำ)
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 49,900 - 89,500 70,000 - 129,500 90,000 - 168,900
Superior Over Water Bungalow 55,500 - 99,900 77,500 - 144,500 100,500 - 189,500
Deluxe Over Water Bungalow 63,900 - 116,900 90,500 - 170,500 117,500 - 223,500
Deluxe Over Water Pool Bungalow 94,900 - 178,900 137,500 - 263,500 179,500 - 347,500
Ocean Pool Bungalow 85,500 - 159,900 122,900 - 234,900 160,500 - 309,900
28 DECEMBER 2017 – 5 JANUARY 2018 (ไม่มีกำหนดการเข้าพักขั้นต่ำ)
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 63,500 - 115,900 89,900 - 168,500 116,500 - 221,500
Superior Over Water Bungalow 70,000 - 129,500 99,900 - 189,000 129,900 - 248,500
Deluxe Over Water Bungalow 81,500 - 152,500 117,000 - 223,500 152,900 - 294,500
Deluxe Over Water Pool Bungalow 122,900 - 235,000 179,500 - 347,500 235,500 - 459,900
Ocean Pool Bungalow 110,500 - 209,500 160,500 - 309,500 210,500 - 409,500
6 JANUARY – 8 APRIL 2018
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 36,800 - 64,500 49,500 - 91,000 62,000 - 118,000
Superior Over Water Bungalow 39,000 - 69,900 53,500 - 99,900 67,000 - 129,500
Deluxe Over Water Bungalow 43,000 - 78,500 59,000 - 112,500 75,000 - 146,500
Deluxe Over Water Pool Bungalow 57,000 - 107,500 80,000 - 155,900 103,000 - 204,500
Ocean Pool Bungalow 52,500 - 94,500 73,500 - 136,500 94,900 - 178,500
9 APRIL – 27 JULY 2018
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 29,500 - 48,500 39,500 - 67,900 49,500 - 87,500
Superior Over Water Bungalow 32,000 - 53,500 42,900 - 75,000 53,900 - 96,500
Deluxe Over Water Bungalow 36,500 - 62,500 49,900 - 88,500 63,000 - 115,000
Deluxe Over Water Pool Bungalow 45,000 - 81,000 63,500 - 116,500 81,500 - 151,500
Ocean Pool Bungalow 41,000 - 70,500 55,900 - 100,900 71,000 - 130,900
28 JULY – 26 AUGUST 2018
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 31,500 - 52,500 42,500 - 74,000 53,500 - 95,500
Superior Over Water Bungalow 34,500 - 58,000 46,500 - 82,000 58,500 - 105,900
Deluxe Over Water Bungalow 39,900 - 68,900 54,500 - 98,500 69,500 - 127,900
Deluxe Over Water Pool Bungalow 51,900 - 93,500 72,500 - 134,500 93,500 - 176,000
Ocean Pool Bungalow 44,500 - 77,900 61,500 - 111,500 78,500 - 145,500
27 AUGUST – 30 SEPTEMBER 2018
    ROOMTYPE 
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
4 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
SGL
Over Water Bungalow 29,500 - 46,500 39,500 - 64,500 49,500 - 82,500
Superior Over Water Bungalow 32,000 - 53,500 42,900 - 75,000 53,900 - 96,500
Deluxe Over Water Bungalow 36,500 - 62,500 49,900 - 88,900 63,000 - 114,900
Deluxe Over Water Pool Bungalow 45,500 - 81,000 63,500 - 116,500 81,500 - 151,900
Ocean Pool Bungalow 40,500 - 70,500 55,900 - 100,900 71,000 - 130,900

** ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์รับผู้เข้าพักอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป / พักขั้นต่ำห้องพักแบบละ 2 คืนขึ้นไป / หากต้องการพัก 3 ท่าน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
** Full Board ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/คืน
** New Year Gala Dinner on 31 Dec 17 ชำระเพิ่มท่านละ 15,900 บาท

 

 

 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
       รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            31 ธันวาคม   ผู้ใหญ่ ท่านละ บาท   
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
      Speedboat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
      Bed & Breakfast  อาหารเช้าเท่านั้น สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
           
  Half Board  ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,000 บาท   (อาหารเช้า , อาหารเย็น และ ไม่รวม เครื่องดื่ม)
           Full Board  ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,000 บาท    (อาหารทุกมื้อ ไม่รวม เครื่องดื่ม)
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
               * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
               ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

Half board or Full board option: Guests may choose dinner venues either Fushi cafe’ on Dhigu or 73 Degree on Veli
Dine Around: in addition guests may choose Terrazzo, Fuddan, Geckos and Baan Huraa
Food Credit: Guests on Half board or Full board may on occasion dine in other outlets; US$ 30.00 per person credit off the total alacarte bill will be given.

 

ADDITIONAL BENEFITS (Year round)
Honeymoon  04 Nights stay  * Minimum 4 nights.

 • $50 Spa credit per couple on any treatment in Anantara Veli Sundari Spa.
 • A bottle of champagne with fruit platter.
 • Romantic floral bed decoration turndown on one night, honeymoon gift upon departure.

* Proof of marriage must be presented on or before arrival. 
* Wedding must have been within the last 6 months prior to arrival. Combinable with all other contracted offers.

Honeymoon 7 Nights or More * Minimum 7 nights.

 • $50 Spa credit per couple on any treatment in Anantara Veli Sundari Spa.
 • A bottle of champagne with fruit platter.
 •  Romantic floral bed decoration turndown on one night, honeymoon gift upon departure.
 • One candlelight, set 3 course dinner for 2 in a resort selected venue during your stay, beverage not included.

* Proof of marriage must be presented on or before arrival.
* Wedding must have been within the last 6 months prior to arrival. Combinable with all other contracted offers.

Birthday & Wedding Anniversary

 • One bottle of Champagne
 • Celebration Cake
 • Personalized amenities.

* Please confirm at the time of booking.
* Birthday or Anniversary must fall during stay dates.
* Combinable with all other contracted offers.

 
 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com