แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจทัวร์มัลดีฟ Club Med Finolhu, Maldives
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
  5 Star Hotels
 

 CLUB MED FINOLHU MALDIVES
Club Med Finolhu Maldives

Club Med Finolhu Maldives

ที่ตั้ง North Male' Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน  20 km.
 การเดินทาง  Speedboat 30 นาที

 จำนวนห้องพัก  52 ห้อง

** รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 

 

 • CLUB MED FINOLHU MALDIVES   
 • MEAL PLAN : ALL INCLUSIVE               TRANSFER : SPEEDBOAT

 

 

 

 3 วัน 2 คืน   รวมตั๋วเครื่องบิน AIR ASIA (FD)  
3 วัน 2 คืน Air Package รวมตั๋วเครื่องบินAIR ASIA (FD)

Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                                       
Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00

*ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาขั้นต่ำ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ที่ท่านเลือกเดินทาง

Period ROOM TYPE
พักคู่   ท่านละ

06 -08 Jan 18
13 -15 Jan 18
20 -22 Jan 18
27 -29 Jan 18
03 -05 Feb 18
10 -12 Feb 18
10 -12 Mar 18
17 -19 Mar 18
24 -26 Mar 18
31 Mar-02 Apr 18

Sunrise Beach Villa
55,200
Sunset Beach Villa
57,400
Sunrise Overwater Villa
63,600
Sunset Overwater Villa
69,800
   
24 -26 Feb 18
Sunrise Beach Villa
56,700
Sunset Beach Villa
59,000
Sunrise Overwater Villa
65,500
Sunset Overwater Villa
72,000
   
01 -03 MAR 18
Sunrise Beach Villa
56,300
Sunset Beach Villa
58,500
Sunrise Overwater Villa
64,700
Sunset Overwater Villa
70,900
   
03 -05 Mar 18
Sunrise Beach Villa
58,200
Sunset Beach Villa
60,400
Sunrise Overwater Villa
66,600
Sunset Overwater Villa
72,800
   
07 -09 Apr 18
Sunrise Beach Villa
58,200
Sunset Beach Villa
60,400
Sunrise Overwater Villa
66,600
Sunset Overwater Villa
72,800
   
21 -23 Apr 18
Sunrise Beach Villa
55,200
Sunset Beach Villa
57,400
Sunrise Overwater Villa
63,600
Sunset Overwater Villa
69,800
   
27 -29 MAY 18
Sunrise Beach Villa
56,900
Sunset Beach Villa
59,100
Sunrise Overwater Villa
65,300
Sunset Overwater Villa
71,500
   
05 -07 Jan 18
Sunrise Beach Villa
62,400
Sunset Beach Villa
65,000
Sunrise Overwater Villa
72,400
Sunset Overwater Villa
79,800
   

12 -14 Jan 18
19 – 21 Jan 18
26 – 28 Jan 18
02 -04 Feb 18
09 -11 Feb 18
09 -11 Mar 18
16 -18 Mar 18
23 - 25 Mar 18
30 Mar - 01 Apr 18

Sunrise Beach Villa
55,200
Sunset Beach Villa
57,400
Sunrise Overwater Villa
63,600
Sunset Overwater Villa
69,800
   
23 – 25 Feb 18
Sunrise Beach Villa
56,700
Sunset Beach Villa
59,000
Sunrise Overwater Villa
65,500
Sunset Overwater Villa
72,000
   
02 -04 Mar 18
Sunrise Beach Villa
58,200
Sunset Beach Villa
60,400
Sunrise Overwater Villa
66,600
Sunset Overwater Villa
72,800
   
06 -08 Apr 18
Sunrise Beach Villa
59,400
Sunset Beach Villa
61,600
Sunrise Overwater Villa
67,800
Sunset Overwater Villa
74,000
   
27 APR -29 APR18
Sunrise Beach Villa
56,400
Sunset Beach Villa
58,600
Sunrise Overwater Villa
64,800
Sunset Overwater Villa
71,000
   
29 APR -01 MAY18
Sunrise Beach Villa
58,000
Sunset Beach Villa
60,200
Sunrise Overwater Villa
66,400
Sunset Overwater Villa
72,600
   
เพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท สําหรับผู้ทีเดินทางวันพฤหัสบดี, ศุกร์ และ เสาร์

 

 

 

 

 
 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
        คลับเมดฟิโนลูห์วิลล่า ยินดีต้อนรับแขกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
            แขกอายุตั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเข้าพักได้เฉพาะห้อง Beach Villa เท่านั้น              และสามารถเข้าพักได้ 3 ท่านต่อห้อง

       ห้อง ลากูนสวีทพาโนรามาวิว ชำระเพิ่ม 10%
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก 2 คืน
       Speedboat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
       All Inclusive   อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น / เครื่องดื่มตามรายการ
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
       ฟรี สำหรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและอุปกรณ์ทางน้ำชนิดไม่ใช้เครื่องยนต์ และมีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายเช่น
            Snorkeling / Sailing / Kayak เป็นต้น

 

 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน (แพ็คเกจที่ซื้อเฉพาะห้องพัก)
               * ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
               * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
               * ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ
              (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

 

 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 100% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN - CLUB MED FINOLHU MALDIVES

All-Inclusive Club Med Package includes:

 • Roundtrip transfer between airport and Club Med resort
 • Accommodation on twin sharing basis
 • Daily gourmet breakfast, lunch and dinner buffets with drinks including selected beers, wines and juices, etc.
 • Open Bar and Snacking
 • Extensive land and water sporting facilities with expert tuitions
 • Club Med signature evening entertainment by multicultural G.O. team

A la carte tailor made services*

And you can choose from a number of à la carte services*, to customise your stay:

 • Room service is available every day from 11 am to 11 pm
 • Romantic dinner, served in the place of your choice (in your Villa or a choice of other dedicated spots on the island), to be booked on site
 • Club Med Spa by ILA offers treatments in your Villa or at the Spa
 • Discover the Maldives with our tailor made excursions organised by our concierge service for you and your party
 • And of course, you can enjoy Scuba diving and all the other à la carte services available at the Club Med Kani Resort.
  *At extra cost

Honeymooner’s Offer:
 • Privileged check-in
 • Welcome Gift
 • Flower decoration in room
 • Wine and Champagne
 • Breakfast served in-suite


Your Villa Host (butler)

 • Your Villa Host (butler) is there to ensure your comfort and well-being. Your privileged contact person throughout your stay, he is dedicated to your service all day long and will adapt his hours to suit your own schedule and requirements.
  Quick to learn your habits and tastes, he will do everything possible to anticipate your needs, while remaining a perfect example of discretion. He can take care of all the day to day details as well as booking treatments* at Club Med Spa by Ila, preparing and organising breakfast or drinks in the Villa.
  *At extra cost

Terms & Conditions:

 • Offer and package price is valid for a minimum of 2 adults travelling together.
 • Applicable for a minimum 2-night stay
 • Prices are quoted in Thai Baht and valid for Thai Residents only
 • Connecting rooms are available at 700 THB/ unit/ night
 • Offer valid for travelling from 01 November 2014 – 30 April 2015 only (Subject to availability and blackout dates)
 • Club Med membership fee is not included in the package price. 1,200THB for new member and 800THB for renewal, inclusive of travel insurance, is required per person aged 12 years old and above. Club Med membership is valid for 12 months from the date of deposit payment. Membership fee is non-refundable and non-transferable.
 • Srilankan Airlines flight itinerary may change subject to airlines’ daily schedules
 • Bangkok Airways flights operate daily
 • All payments made are non-refundable and non-transferable
 • Not applicable for Group travel
 • Confirmation is subject to availability. Offer cannot be used in conjunction with any other promotions.
 • Airport taxes and fuel surcharge are included and are subject to change without prior notice
 • All prices and terms are subject to change without prior notice

 

 

  กลับด้านบน


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com