แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
แพคเกจมัลดีฟส์ - Sun Aqua Vilu Reef Maldives
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'
 

 SUN AQUA VILU REEF MALDIVES
Sun Aqua Vilu Reef Maldives มัลดีฟ

Sun Aqua Vilu Reef Maldives มัลดีฟ LOGO

 ที่ตั้ง  Dhaalu Atoll
 ระยะทางจากสนามบิน 145 km.
 การเดินทาง  Seaplane 35 นาที

 จำนวนห้องพัก
103 วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

** รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่

 

 • SUN AQUA VILU REEF MALDIVES   
 • MEAL PLAN : Bed & Breakfast (สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้)
  TRANSFER : SEAPLANE

 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

02-237-7877

 

Maximum   Adults 2+Child 2 or Adults 3- No extra bed for extra adult or child
- Beach Villa
- Deluxe Beach Villa
- Jacuzzi Deluxe Beach Villa
- Deluxe Beach Villa With Pool
- Sun Aqua Pool Villa

Maximum   Adults 2+Child 1 (Above 7 years old) or Adults 3- No extra bed for extra adult or child
-
Reef Villa (Jacuzzi Water Villa)
- Sunset Reef Villa (Jacuzzi Water Villa)
- Aqua Villa (Water Villa With Pool)
- Aqua Suite (Honeymoon Water Villa With Pool) 

  กลับด้านบน

 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •       ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป
      เพื่อความปลอดภัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12ปี ที่พักในห้อง Water Villa ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
      รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 2560 ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,000 บาท และ เด็ก ท่านละ 4,000 บาท
            31 ธันวาคม 2560 ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,000 บาท และ เด็ก ท่านละ 4,000 บาท
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  12:00 hrs.   


 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 3 คืน
      Seaplane  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่
       Bed & Breakfast  อาหารเช้าเท่านั้น    สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้ดังนี้
            Half Board  อาหาร เช้า , เย็น  และ ไม่รวม เครื่องดื่ม
               จ่ายเพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ 1,800 บาท / คืน / 1 ท่าน   และ   ราคาเด็ก 1,000 บาท / คืน / 1 ท่าน
            All Inclusive อาหารทุกมื้อ รวม เครื่องดื่ม ตามรายการ
               จ่ายเพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ 5,200 บาท / คืน / 1 ท่าน   และ   ราคาเด็ก 2,600 บาท / คืน / 1 ท่าน

            NAUTILUS INCLUSIVE PLAN (สำหรับการเข้าพัก 4 คืน) อาหารทุกมื้อ รวม เครื่องดื่ม ตามรายการ
               จ่ายเพิ่ม ราคาผู้ใหญ่ 7,800 บาท / คืน / 1 ท่าน   และ   ราคาเด็ก 4,000 บาท / คืน / 1 ท่าน

       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       Service Charge 10%, Maldives Tax 12%, Green Tax
      บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
      ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท

 

 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              - ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
               - ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
               - ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
               - ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa
            - การรับประทานอาหารภายในวิลล่า
            -การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
            -ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

 

 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              *ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            *ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
SUN AQUA VILU REEF MALDIVES

 

All Inclusive Entitlements:

 • Breakfast and Lunch at The AQUA (main restaurant)
 • Dinner at either The AQUA (buffet) or The Well Done (set menu).
 • Selected ala carte snack menu daily from 1600hrs till 1800hrs, at Positive Energy.
 • Unlimited soft drinks (coke/fanta/sprite), still mineral water, fruit juices (canned), house wine, beers, regular brands of whiskey, gin, vodka, rum. All drinks are served by the glasses. Drinks are served at The Nautilus (main bar) and Positive Energy (Pool Bar) and available from 1000 hours until midnight. Use of fitness centre, badminton, volleyball, table tennis, dart and tennis.

 

NAUTILUS INCLUSIVE PLAN (Minimum 4 nights stay)

 • Breakfast at The AQUA offering extensive buffet service
 • Choice of Lunch venues including The Aqua (buffet), Island Pizza (poolside pizzeria), and The Well Done (Grill Restaurant)
 • Selected ala carte snack menu daily from 1400hrs till 1800hrs, at Positive Energy
 • Sundowner cocktail at THE NAUTILUS
 • Dinner with a choice of two venues; The Aqua with an extensive buffet OR The Well Done (a la carte select menu).
 • Free flow of selected beverages from both the bars, The Nautilus and Positive Energy daily from 1000hrs till midnight (until 1200hrs on the day of departure), including house pouring wines (red, white, sparkling, rose), beer, spirits, cocktails, soft drinks, tea and coffee
 • Excursions are included (sunset fishing, sunset & dolphin cruise, local island experience, snorkeling safari) once per guest per stay - weather permitting and booked in advance
 • Mini Bar replenishment with soft drinks, beer and chocolates
 • WIFI in the villa and all public areas
 • Health & Well being - a spa credit of USD100.00 per room per day (cannot be accummulated and advance bookings required)
 • Sports & Recreation - use of fitness centre, badminton, volleyball, table tennis, dart and tennis, snorkeling equipment, non motorized water sports

 

 

Complimentary Services (to be advised at the time of booking):
Honeymooners (min. 5 nights stay) - Fruit basket, candle lit dinner and special evening turndown service with bed decoration on arrival night (valid for 6 months from the wedding date)
Birthdays & Anniversaries - Celebratory Cake and bottle of wine

  กลับด้านบน

 


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com