แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

ทัวร์แพคเกจมัลดีฟ
Tel. 0-2237-7877 
 
ค้นหารีสอร์ทในมัลดีฟ
 
เดินทางด้วย
Speed Boat
  4 Star Hotels
  5 Star Hotels
 
เดินทางด้วย
Seaplane
   4 Star Hotels
  5 Star Hotels
Amaya Kuda Rah Maldives
Angsana Velavaru Resort
 
เดินทางด้วย
Domestic Flight
 
โรงเเรมใน Male'

 MEERU ISLAND RESORT MALDIVES

 

 ที่ตั้ง
 ระยะทางจากสนามบิน km.
 การเดินทาง Speedboat 55นาที

 จำนวนห้องพัก วิลล่า

>>>ชมภาพเพิ่มเติม Click<<<

**รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์สำหรับเด็กอายุ 12ปีขึ้นไป ใช้ราคาผู้ใหญ่
 
 • MEERU ISLAND RESORT   

 

 3 วัน 2 คืน   ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  
รหัสแพ็คเกจ : GPMVMERU002 (All Markets except China, France, Korea, Norway and Switzerland)
MEERU ISLAND RESORT MALDIVES
แพ็คเกจมัลดีฟส์ :  ที่พัก + Speedboat + All Inclusive Plus
6 JANUARY – 15 APRIL 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Garden Room 26,900 25,500 37,500 14,300 35,900 33,800 51,800 18,700
Beach Villa 29,400 27,600 41,600 15,400 39,600 37,000 58,000 20,400
Jacuzzi Beach Villa 30,900 29,100 44,300 N/A 42,000 39,500 62,100 N/A
Water Villa 33,400 31,300 48,500 N/A 45,700 42,500 68,500 N/A
Jacuzzi Water Villa 34,900 32,900 51,200 N/A 48,100 44,700 72,300 N/A
16 – 30 APRIL 2018
   ROOM TYPE  
2 NIGHTS PER PERSON
3 NIGHTS PER PERSON
DBL
TRP
SGL
CHD
DBL
TRP
SGL
CHD
Garden Room 23,700 22,600 31,900 12,900 31,100 29,500 43,500 16,600
Beach Villa 26,100 24,700 36,100 14,000 34,800 32,900 49,700 18,200
Jacuzzi Beach Villa 27,700 26,200 38,800 N/A 37,200 34,900 53,800 N/A
Water Villa 30,200 28,500 43,000 N/A 40,800 38,100 60,000 N/A
Jacuzzi Water Villa 31,800 29,800 45,700 N/A 43,200 40,300 64,100 N/A
** รีสอร์ทอนุญาตให้เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและพักห้องแบบ Garden Room และ ห้อง Beach Villa เท่านั้น
** รีสอร์ทไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีพักห้องกลางน้ำ
** การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าพักอายุ 18 ปีขึ้นไป
** Christmas Eve Dinner (24Dec17) ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 4,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ท่านละ 2,350 บาท
** New Year’s Eve Dinner (31Dec17 )ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 4,900 บาท เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ท่านละ 2,350 บาท
Garden Villa (Maximum Adults 2+child 2 Or Adults 3)
Beach Villa (Maximum Adults 3)
Jacuzzi Beach Villa (Maximum Adults 3)
Water Villa (Maximum Adults 3)
Jacuzzi Water Villa (Maximum Adults 3)
 

 

 

 

 •   ข้อกำหนดรีสอร์ท
 •      ใช้สำหรับผู้เดินทางถือสัญชาติไทย/AEC และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
      ช่วงปกติ   กำหนดการเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป
       รีสอร์ทคิดค่าอาหารเย็นเพิ่ม (Gala Dinner) สำหรับท่านที่เข้าพัก คืนวันที่
            24 ธันวาคม 25   ผู้ใหญ่ ท่านละ บาท    /   เด็ก ท่านละ บาท
            31 ธันวาคม 25   ผู้ใหญ่ ท่านละ บาท    /   เด็ก ท่านละ บาท  
       Check-in :  14:00 hrs.              Check-out :  11:00 hrs.   

 

 •   ราคา Package รวม
 •       ที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน หรือ 3 คืน
      Speedboat  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล
      All Inclusive Plus  อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น / เครื่องดื่มตามรายการในมื้ออาหาร
       ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
       บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท
       ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด
       ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (เติมทุกวัน วันละ 1 ครั้ง)
       ฟรี บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ท
       ฟรี  กิจกรรมล่องเรือดำน้ำดูปะการัง
       ฟรี  กิจกรรมล่องเรือชมอาทิตย์ตกดิน
       ฟรี  กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อาทิเช่น วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, และเรือแคนู
       Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax 
 •   ราคา Package ไม่รวม
 •              * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าธรรมเนียมน้ำมันสายการบิน
            * ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
            * การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
               ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
              
 •   เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
 •              * กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
            * ชำระด้วยเงินสดหรือชำระผ่านทางบัญชีธนาคาร 50% หลังจากได้รับการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
              และ ชำระอีกครั้งก่อนการเดินทาง 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทาง
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่รับมาจากทางรีสอร์ท (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
 •   การยกเลิกการจอง
 •              ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
            * ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทคิดค่าใช้จ่าย100% จากราคาเต็มของแพ็คเกจ
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  (สามารถตรวจสอบได้จาก Quotation/Invoice บริษัทฯ ที่เรียกเก็บ)
            
 •   หมายเหตุ
 •         เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 •         คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ
                   Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น
                   Half Board         อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   Full Board         อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม
                   All Inclusive        อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ
          อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
                  ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง
          หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม
                  ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
                  ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
          บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ
                  หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก
                  หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจล
                  หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
          บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย
                  ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
          ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
                  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      
          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
                  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ALL INCLUSIVES MEAL PLAN
MEERU ISLAND RESORT MALDIVES

 

Dining - All Inclusive Plus Package

Food & Beverage Included in the All Inclusive Plus Package

Breakfast: 07:30 - 10:00 | Lunch: 12:30 - 14:00 (Friday: 13:00 - 14:30) | Dinner: 19:00 - 21:00 
served in the Farivalhu Restaurant for guests staying in the Southern end of the island and in the Maalan Restaurant for guest staying in the Northern end of the island, featuring "all you can eat" buffets with a variety of menus to please everyone's taste.

24 Hour “Afternoon” Tea served “all day/all night” in the Dhoni Bar for guests in the Garden Rooms, Beach Villas and Jacuzzi Beach Villas (100s); from 10:00 - 22:00 in the Hot Rock Bar for guests in the Jacuzzi Water Villas (300s); from 10:00 - 22:00 in the Uthuru Bar for guests in the Jacuzzi Beach Villas (600s), Water Villas, and Jacuzzi Water Villas (700s); and after 22:00, Tea is served  in the Dhoni Bar for all guests.

Unlimited "all you can drink" alcoholic and non-alcoholic beverages
"all day - all night", as follows:

 • Meeru Bottled Water (1.0 l) - Non-carbonated, House Brand
 • Soft Drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Ginger Ale, Bitter Lemon, Iced Tea, Tonic and Soda Water
 • Fruit Juice - Canned
 • Beer - Draught
 • Coffee, Tea, Iced Coffee, Iced Tea, Espresso, Cappuccino, Latte and Macchiato - Freshly brewed, not canned
 • House Table Wine - Red, White and Rosé
 • House Brand Spirits - Gin, Vodka, Rum, Whisky, Tequila and Brandy
 • All Cocktails and Mocktails - House Brand Spirits­


Mini Bar alcoholic and non-alcoholic beverages, as follows:

 • Meeru Bottled Water (1 Liter), House Brand; and Bottled Water (1.5 Liter) both Non-carbonated
 • Soft Drinks - Coke, Diet Coke, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, Tonic and Soda
 • Beer - Canned
 • Wine - Red, White and Rosé
 • Coffee, Tea, Iced Coffee and Iced Tea
 • The Mini Bar is refilled once per day per a regular schedule


One 1/2 bottle of Champagne, per room, per length of stay

Activities Included in the All Inclusive Plus Package

 • One Sunset Cruise, regularly scheduled
 • One 1/2 hour Group Snorkelling Lesson (equipment not included),
  regularly scheduled
 • One 1/2 hour Group Windsurf Lesson (equipment included),
  regularly scheduled
 • One 1/2 hour Group Golf Driving Range Lesson (equipment included),
  regularly scheduled.
 • Free use of the Fitness Center, Golf Driving Range, daytime use of the Tennis, Beach Volleyball and Badminton Courts, Table Tennis, Billiards, Snooker, Darts and Football Grounds (equipment included)
 • Free use of the Kayaks and Windsurfers (equipment included).
 • Free Yoga Session in Duniye Spa; group sessions, regularly scheduled; includes Pranayama, Asanas and Yoga Nidra; pre-booking required. 

 

 


The All Inclusive Plus Package does not include:

 • Food from other Resort Restaurants, Room Service, the Gift Shops, Mini Bar items not listed above and Excursions
 • Beverage from Room Service, the Gift Shops, Mini Bar items not listed above, Sports Center and Excursions
 • Beverage not listed above, such as: other Liquors, Liqueurs, selections from the Wine List and Fresh Fruit Juice
 • Blended Drinks and Cocktails (Premium Brand Spirits)

All Inclusive Plus Package Rules

Food and Beverage is for your own consumption; and beverage is served one glass at a time, while at the Resort's Restaurants or Bars.

All guests registered in the same room must be on the All Inclusive Plus Package.

Alcoholic beverage will not be served to anyone younger than 18 years of age.

Meeru accepts only adult of age 18 years and older in the Uthuru Bar.

Management reserves the right not to serve alcoholic beverage to inebriated guests.

There are no refunds or substitutions, nor are any benefits transferable to another guest.

The All Inclusive Plus Package is available only for the guest's entire length of stay.

Guests must sign all Food & Beverage bills, except for your buffet meals. Bills do not include prices and no charges will be posted to your hotel account for those benefits included in your All Inclusive Plus Package.

All Inclusive Plus Package benefits may be enjoyed until the time the guest departs the Resort.

Please remember that charges not included in the All Inclusive Plus Package must be paid upon check-out!

 

 

 

Honeymoon special                      
Complimentary fruit plate and flowers in room upon arrival.

Wedding Anniversary (Silver & Gold)       
Complimentary fruit plate and flowers in room upon arrival.

 
 

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขและข้อตกลง | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 
เที่ยว์ทั่วโลก
worldtourcenter.comเที่ยวอินเดีย เนปาล
TourIndiaNepal.com
เที่ยวบาหลี
PackageTourBali.com
เที่ยวมัลดีฟส์
PackageMaldives.com

ข้อมูล แพคเกจมัลดีฟ ดอทคอม เว็บไซท์รวบรวมรายการทัวร์มัลดีฟ รีสอร์ท ที่พัก ราคาพิเศษที่ดีที่สุด - PackageMaldives.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
PackageMaldives.com (TAT License No. 11/6233)
Contact number: 02 237 7877   Fax: 02 237 7877   Email: info@packagemaldives.com   Follow us on เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟสบุค
Office hour: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.
Copyright © 2005-2012 PackageMaldives.com